Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΥ


Συνήθως τά οδοντικά προβλήματα προκαλούν στά άλογα εμφανή συμπτώματα όπως πόνο καί ερεθισμό, μπορεί όμως τά συμπτώματα νά μήν είναι εμφανή. Αυτό οφείλεται στό ότι πολλά άλογα συνηθίζουν τόν πόνο πού δημιουργείται από τά δόντια. Γιά τόν λόγο αυτό είναι σημαντικός ο περιοδικός έλεγχος τού στόματος από τόν ιππίατρο.
Είναι σημαντικό νά γίνεται η διάγνωση τών παθήσεων τών δοντιών έγκαιρα. Εάν τό άλογό σας αρχίζει νά συμπεριφέρεται παράξενα, μία συχνή αιτία είναι τά οδοντικά προβλήματα. Δείτε τίς κάτωθι ενδείξεις προβλημάτων τών δοντιών πού συνιστάται νά ζητήσετε τήν βοήθεια τού ιππιάτρου.
  1. Απώλεια τροφής από τό στόμα όταν τρώει τό άλογο, δυσκολία στήν μάσηση ή υπερβολική σιελόρροια.
  2. Αδυνάτισμα τού αλόγου.
  3. Απεπτη τροφή στά κόπρια.
  4. Κινήσεις τής κεφαλής πάνω-κάτω, μάσημα τής στομίδος, παίξιμο τής γλώσσας, αντίδραση στήν χρήση τής στομίδος, αντίσταση στήν τοποθέτηση τής χαλίνωσης.
  5. Μειωμένη αθλητική απόδοση, όπως στήριξη τής κεφαλής στήν στομίδα, αρνείται τό άλογο νά στρίψει ή νά σταματήσει ή αρνείται νά προχωρήσει.
  6. Ασχημη μυρωδιά από τό στόμα ή τούς μυκτήρες. Αίμα από τό στόμα.
  7. Εκκριμα από τούς μυκτήρες, διόγκωση τής κεφαλής, τών σιαγόνων ή τού στόματος.
Η εξέταση τού στόματος τού αλόγου συνιστάται νά γίνεται μία φορά τόν χρόνο κατά τόν ετήσιο έλεγχο τού αλόγου από τόν ιππίατρο. Τά άλογα 2-5 χρονών πρέπει νά εξετάζονται δύο φορές τόν χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου