Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Η ΧΩΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ


Συνήθως η σχέση πού έχει ο άνθρωπος μέ τό άλογο εξαρτάται από τήν αθλητική του ικανότητα. Εάν προκύψει χωλότητα αυτό συνεπάγεται μικρή ή μεγάλη περίοδο αποχής τού αλόγου από τήν αθλητική δράση . Επομένως η χωλότητα στό άλογο έχει επιπτώσεις τόσο στόν αθλητικό τομέα όσο καί στόν οικονομικό. Ολες οι χωλότητες απαιτούν πλήρη διαγνωστικό έλεγχο. Σέ μερικές περιπτώσεις η εξέταση μπορεί νά είναι απλή, σέ άλλες όμως χρειάζεται εκτεταμένη εξέταση, μέ διαγνωστική αναισθησία (nerve/joint blocks), ακτινογραφίες,υπερηχογράφημα καί άλλες διαγνωστικές μεθόδους.
Η χωλότητα είναι μία ανωμαλία στόν βηματισμό(κίνηση) καί μπορεί νά οφείλεται σέ πόνο, μηχανικό πρόβλημα ή νευρολογική πάθηση. Συνήθως η αιτία είναι πόνος  στό μυοσκελετικό σύστημα(μύς,τένοντες,σύνδεσμοι,κόκκαλα,αρθρώσεις) πού προκαλεί  ανωμαλία στήν κίνηση (βάρην,τροχασμό,καλπασμό).
ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΛΟΤΗΤΟΣ
Η διάγνωση χωλότητος είναι πολλές φορές δύσκολη υπόθεση διότι τό άλογο δέν μπορεί νά μάς πεί πού πονάει. Επομένως ο ιππίατρος πρέπει νά τό υποβάλλει σέ μία σειρά δοκιμών γιά νά εντοπίσει τήν αιτία τής χωλότητος. Υπάρχουν συγκεκριμένα test  πού ο ιππίατρος μπορεί νά χρησιμοποιήσει.
Η όλη διαδικασία μπορεί νά είναι χρονοβόρος καί απαιτεί υπομονή. Η διερεύνηση κάποιων χωλοτήτων μπορεί νά διαρκέσει μερικές ημέρες καί η εκτίμηση μπορεί νά είναι δύσκολη ειδικά σέ χρόνια περιστατικά. Τά άλογα μέ χρόνιες παθήσεις μπορεί νά παρουσιάσουν παθήσεις σέ άλλα σημεία στήν προσπάθειά τους νά αντιμετωπίσουν τό αρχικό πρόβλημα. Αυτό περιπλέκει  τήν διαδικασία τής εξέτασης καί τής θεραπείας. Είναι σημαντικό επομένως η κάθε χωλότητα νά αντιμετωπίζεται τό συντομώτερο.
Ιστορικό: πρίν ξεκινήσει η εξέταση πρέπει ο ιππίατρος νά πάρει πλήρες ιστορικό.
Στατική εξέταση: Γίνεται  εκτίμηση τού αλόγου εν ηρεμία, από απόσταση καί από κοντά. Εκτιμάται μέ αυτόν τόν τρόπο η κατασκευή τού ζώου καί η στάση του. Μετά γίνεται εξέταση τών οπλών μέ τήν ψηλάφηση καί μέ τήν χρήση λαβίδος οπλής. Στήν συνέχεια ψηλαφώνται τά άκρα καί η ράχη. Μέ τήν ψηλάφηση ανιχνεύεται η θερμότητα, ο πόνος, η φλεγμονή καί τό οίδημα. Η εκτίμηση τής ράχης  είναι σημαντική διότι μπορεί εκεί νά κρύβεται η αιτία τής χωλότητος ή ο πόνος σέ κάποιο άλλο σημείο νά έχει επηρεάσει τήν ράχη.
Δυναμική εξέταση: Γίνεται εκτίμηση τού αλόγου στήν κίνηση (βάδην,τροχασμό). Μπορεί νά γίνει χωρίς η μέ τόν ιππέα επάνω στό άλογο,σέ ευθεία καί σέ κύκλο,σέ σκληρό καί σέ μαλακό έδαφος.
nerve block
Test κάμψης(flexion test): γίνεται κάμψη μίας άρθρωσης γιά 30 δευτερόλεπτα μέχρι 2 λεπτά. Αμέσως μετά τό άλογο τροχάζει καί ο ιππίατρος εξετάζει εάν η χωλότητα επιδεινώνεται. Εάν μετά τό test κάμψης σέ κάποια άρθρωση επιδεινώνεται η χωλότητα τότε ο ιππίατρος επικεντρώνει τήν προσοχή του στήν εν λόγω περιοχή.
Διαγνωστική αναισθησία(nerve/joint blocks): Γίνεται έγχυση τοπικού αναισθητικού σέ συγκεκριμένα νεύρα, αρθρώσεις, έλυτρα ή θύλακες. Εάν η χωλότητα εξαφανιστεί ή μειωθεί αρκετά μετά τήν έγχυση τού τοπικού αναισθητικού τότε η αιτία τής χωλότητος έχει εντοπισθεί.
Τό επόμενο βήμα είναι η απεικόνιση τής ύποπτης περιοχής μέ τούς κάτωθι τρόπους.

        1. ακτινογραφικός έλεγχος : απεικόνιση ανωμαλιών στά κόκκαλα καί τίς αρθρώσεις

        2.υπερηχογραφικός έλεγχος : απεικόνιση βλαβών κυρίως σέ συνδέσμους,τένοντες,θύλακες.

        3.Σπινθηρογράφημα (scintigraphy): γίνεται όταν υπάρχει ανεπαίσθητη χωλότητα ή διαλείπουσα. Η εξέταση αυτή γίνεται μέ τήν χρήση γ-κάμερας αφού προηγουμένως έχει γίνει χορήγηση στό άλογο ενεργού ραδιοισοτόπου.


        4. Μαγνητική τομογραφία(M.R.I.): η εξέταση αυτή είναι η επανάσταση στήν απεικόνιση καί χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Τό άλογο εξετάζεται συνήθως υπό γενική αναισθησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου