Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΠΟΔΟΤΡΟΧΙΛΙΤΙΣ (NAVICULAR SYNDROME)

τό ΕΣ είναι τό κόκκαλο πού έχει χρωματιστεί πράσινο
 καί ο ΕΒΚΦ είναι χρώματος μώβ

Η ποδοτροχολίτιδα (navicular disease ή ακριβέστερα navicular syndrome) είναι η πάθηση πού οφείλεται σέ πόνο από τό έλασσον σησαμοειδές οστούν(navicular bone) καί τών συνδέσμων του(πλάγιους σησαμοειδείς σύνδεσμους καί άπω σησαμοειδή σύνδεσμο).
Τό έλασσον σησαμοειδές (εν συντομία: ΕΣ) είναι ένα σφηνοειδές κόκκαλο πού βρίσκεται στήν  πίσω πλευρά τής άρθρωσης μεταξύ δεύτερης καί τρίτης φάλαγγας. Στήν συγκεκριμένη άρθρωση συμμετέχει καί τό ΕΣ. Στήν θέση αυτή συγκρατείται μέ κάποιους συνδέσμους. Οπισθεν τού ΕΣ διέρχεται ο εν τώ βάθει καμπτήρας τών φαλάγγων τένοντας (εν συντομία: ΕΒΚΦ) πού προσφύεται τελικά στήν κάτω επιφάνεια τής τρίτης φάλαγγος (coffin bone). Μεταξύ τού ΕΣ καί τού ως άνω τένοντα υπάρχει  έλυτρο (κάτω σησαμοειδές έλυτρο) πού περιέχει υγρό καί προστατεύει τόν τένοντα κατά τήν επαφή του μέ τό ΕΣ.
Η ποδοτροχιλίτιδα διαγιγνώσκεται ως επι τό πλείστον σέ άλογα ηλικίας  μεταξύ 4 καί 15 χρονών.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η ακριβής αιτιολογία παραμένει άγνωστη καί αυτό οφείλεται στό ότι δέν είναι απλή πάθηση αλλά σύνδυασμός παθήσεων. Η εμφάνιση τών συμπτωμάτων είναι συνήθως αργή καί ύπουλη καί τελικά οδηγεί σέ χωλότητα καί τών δύο προσθίων άκρων. Κάποα άλογα παρουσιάζουν έντονη χωλότητα τού ενός προσθίου άκρου. Σέ μία μελέτη πού δημοσιεύθηκε τόν Απρίλιο τού 2009 στό περιοδικό τού American Veterinary Medical Association, 23 άλογα (36 πόδια) μέ πόνο εντοπισμένο στό κάτω άκρο τού ποδιού(οπλή) καί ενδεικτικό ποδοτροχιλίτιδος, εξετάστηκαν μέ μαγνητική τομογραφία(MRI). Μερικές από τίς ανωμαλίες πού διαπιστώθηκαν είναι οι εξής:
tendon of deep digital flexor=ΕΒΚΦ
proximal/middle/distal phalanx= άνω/μέση/κάτω φάλαγγα
  1. Διογκωμένα εκκολπώματα στό  ΕΣ.
  2. Διάβρωση τού ΕΣ στήν οπίσθια επιφάνεια πού έρχεται σέ επαφή μέ τόν ΕΒΚΦ.
  3. Εστιακή απώλεια τού φλοιού τού ΕΣ ή λέπτυνση τών κάτω ορίων του.
  4. Υγρό μέσα στό ΕΣ.
  5. Συμφύσεις μεταξύ τού ΕΒΚΦ καί τού ΕΣ.
  6. Συμφύσεις  μεταξύ τού ΕΒΚΦ καί τών συνδέσμων τού ΕΣ.
  7. Εκφύλιση τού κάτω σησαμοειδούς ελύτρου καί αυξηση τού περιεχομένου υγρού.
  8. Κάκωση ή εκφύλιση τού ΕΒΚΦ.
  9. Κάκωση τών πλάγιων συνδέσμων τής κάτω μεσοφαλαγγικής άρθρωσης (coffin joint).
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Χωλότητα στό ένα ή καί στά δύο μπροστινά πόδια, Συνήθως η χωλότητα εμφανίζετα σταδιακά καί είναι εντονώτερη μετά τήν προπόνηση τού αλόγου. Οταν δέν προπονούνται μπορεί νά μήν παρουσιάζουν χωλότητα.
Τά άλογα πού πάσχουν από ποδοτροχιλίτιδα έχουν χαρακτηριστικό βάδισμα ρίχνοντας τό βάρος πρώτα στό πρόσθιο μέρος τού πέλματος καί μετά στό πίσω στήν προσπάθειά τους νά αποφύγουν τήν επαφή τού πόνου πού εντοπίζεται στίς φτέρνες. Συχνά <σκάβουν> μέ τά μπροστινά πόδια.
Η εξέταση τών ποδιών τών αλόγων πού πάσχουν συήθως παρουσιάζουν ασσυμετρίες,στενοπτερνία καί μικρότερη οπλή. Μπορεί νά συνυπάρχουν καί ανωμαλίες κατασκευής.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Είναι σημαντική η ακριβής διάγνωση. Ο ιππίατρος πρέπει νά κάνει μία πλήρη εξέταση μέ τήν λαβίδα οπλής, μέ flexion test, μέ διαγνωστική αναισθησία, εκτίμηση τής κατασκευής τής οπλής καί απεικόνιση μέ ακτινογραφίες, υπερηχογραφική εξέταση καί εάν απαιτείται καί υπάρχει δυνατότητα  μαγνητική τομογραφία.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία περιλαμβάνει ανάπαυση, ελεγχόμενη άσκηση καί ορθοπεδική πετάλωση. Διάφορες φαρμακευτικές, χειρουργικές καί εναλλακτικές θεραπείες υπάρχουν γιά τόν έλεγχο τού πόνου από τήν ποδοτροχιλίτιδα.
Η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει τήν χορήγηση αντιφλεγμονωδών , ενδοαρθρικών ενέσεων κορτιζόνης μέ υαλουρονικό οξύ στήν κάτω μεσοφαλαγγική άρθρωση(coffin joint) ή στό κάτω σησαμοειδές έλυτρο(navicular bursa) καί χρήση αγγειοδιασταλτικών.
Η ουσία tiludronate επιδρά θετικά στόν μεταβολισμό τών οστών καί μειώνει τήν αποδόμησή τους.
Η θεραπεία μέ extracorporeal shock wave υπόσχεται αύξηση τής κυκλοφορίας τού αίματος στήν περιοχή καί  αναδόμηση τού ΕΣ.
Στίς χειρουργικές επεμβάσεις περιλαμβάνεται η αρθροσκόπηση τής κάτω μεσοφαλαγγικής άρθρωσης καί τού κάτω σησαμοειδούς ελύτρου.
Η παλαμιαία νευρεκτομία είναι η χειρουργική επέμβαση πού συστήνεται όταν έχουν αποτύχει οι άλλες θεραπείες. Υπάρχουν παρενέργειες πού πρέπει νά γίνονται γνωστές στόν ιδιοκτήτη πρίν νά γίνει η επέμβαση αυτή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Οταν η ποδοτροχιλίτιδα διαγνωστεί στά αρχικά στάδια καί οι αλλοιώσεις δέν είναι σημαντικές η θεραπεία εχει πολλές πιθανότητες νά είναι επιτυχής. Οπωσδήποτε η ορθοπεδική πετάλωση συμβάλει στήν μείωση τού πόνου καί βοηθά τό άλογο νά συνεχίσει τήν αθλητική του δραστηριότητα. 
παράδειγμα ορθοπεδικής πετάλωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου