Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟ


Η διαδικασία απογαλακτισμού τού πουλαριού από τήν μητέρα του δημιουργεί ανησυχία καί stress στό πουλάρι αλλά καί στήν φοράδα. Οι κάτωθι οδηγίες έχουν σκοπό νά διευκολύνουν αυτήν τήν διαδικασία.
  1. Τά πουλάρια πρέπει νά τρώνε τροφή ανάπτυξης πρίν απογαλακτιστούν. Στήν ηλικία τών 4 - 6 εβδομάδων συνήθως κλέβουν από τήν τροφή τής φοράδας. Η ποσότητα τής τροφής άν καί μπορεί νά διαφέρει ανάλογα μέ τό είδος τής τροφής  καί τήν ιδιοσυγκρασία τού πουλαριού, είναι 500 γραμμάρια τήν ημέρα γιά κάθε μήνα ζωής. Εάν τό πουλάρι γιά παράδειγμα είναι 5 μηνών κατά τόν απογαλακτισμό, η ποσότητα τής τροφής πού πρέπει νά τού δίνουμε είναι 2.5 κιλά τήν ημέρα. Η τροφή πρέπει νά είναι ειδική γιά αναπτυσσόμενα πουλάρια.
  2. Κρατήστε τά πουλάρια σέ οικείο περιβάλλον καί μεταφέρετε τίς φοράδες σέ άλλο μέρος. Λόγω τής ηλικίας οι φοράδες είναι δυσκολώτερο νά τραυματιστούν κατά τόν απογαλακτισμό καί τήν μεταφορά στό νέο περιβάλλον από ότι τά πουλάρια. Επίσης οι φοράδες είναι δύσκολο νά παραβιάσουν τήν περίφραξη στό νέο τόπο διαμονής τους σέ αντίθεση μέ τά πουλάρια. Τά απογαλακτισμένα πουλάρια θά είναι πολύ ανήσυχα τίς πρώτες μέρες τού απογαλακτισμού ,αλλά θά είναι στό ίδιο γνωστό μέρος καί τουλάχιστον δέν θά έχουν πρόβλημα νά βρούν πού είναι τό νερό (ιδιαίτερα σημαντικό κατά τήν διάρκεια τού καλοκαιριού).
  3. Αμέσως μετά τόν απογαλακτισμό ο ρυθμός ανάπτυξης φυσιολογικά είναι μικρότερος. Αυτό μπορεί νά διαπιστωθεί μέ τήν  συχνή μέτρηση τού βάρους καί τού ύψους. Εάν υπάρχει απόκλιση  στήν ανάπτυξη ενός πώλου σέ συγκριση μέ άλλα πουλάρια τής ίδιας ηλικίας τό πουλάρι θά πρέπει νά εξεταστεί από τόν ιππίατρο.
  4. Τό stress καί η ανησυχία κατά τόν απογαλακτισμό μπορεί νά προκαλέσει γαστρικά έλκη στά πουλάρια. Σημάδια εμφάνισης τών ελκών είναι ανορεξία, θαμπό τρίχωμα, μειωμένη ανάπτυξη, κακοδιαθεσία. Τό τριφύλλι έχει αντιόξινη δράση καί ελαττώνει τήν εμφάνιση ελκών. Γιαυτόν τόν λόγο είναι τό χόρτο πού συνιστα
άται γιά τήν διατροφή τών απογαλακτισμένων πουλαριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου