Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΣΗΨΗ ΤΗΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ


τά βέλη δείχνουν τά σημεία πού δημιουργείται η ΣΧ

Η σήψη τής χελιδόνας (ΣΧ) είναι μόλυνση από αναερόβιους μικροοργανισμούς τών ιστών τής οπλής τού αλόγου καί ιδίως τής κεντρικής αύλακος τής χελιδόνας καί τών αυλάκων πού σχηματίζονται από τίς πλευρές τής χελιδόνας καί τών πτερνών στό πέλμα τής οπλής. Στά σημεία αυτά παρατηρείται έξοδος μαύρου δύσοσμου υλικού. Σέ προχωρημένα στάδια η μόλυνση προσβάλλει  τήν λευκή γραμμή  καί τούς ιστούς πού βρίσκονται εσωτερικά στήν οπλή.
Η μόλυνση αυτή δημιουργείται από βακτήρια καί μύκητες  πού αναπτύσσονται σέ αναερόβιο περιβάλλον δηλαδή σημεία μέ λίγο ή καθόλου οξυγόνο.
Σέ φυσιολογικές συνθήκες όταν κινείται τό άλογο κατά τήν φάση στήριξης  π.χ. τού αριστερού προσθίου άκρου η τρίτη φάλαγγα πιέζεται πρός τά κάτω καί πιέζει τό πέλμα μετατρέποντάς το από κοίλο σέ επίπεδο. Επίσης καθώς η τρίτη φάλαγγα πιέζεται πρός τά κάτω , πιέζει τό έλασσον σησαμοειδές καί τόν εν τώ βάθει τένοντα    προκαλώντας  διαστολή στήν χελιδόνα κατά τήν επαφή της μέ τό έδαφος. Αυτή η διαδικασία συνεχούς αλλαγής τού σχήματος τής οπλής αποτρέπει τήν συλλογή υλικών στίς αύλακες τής οπλής πού μπορεί νά οδηγήσουν στήν σήψη.
Παρεμπόδιση τής ανωτέρω διαδικασίας είναι η συχνότερη αιτία τής σήψης καί παρατηρείται σέ άλογα πού κινούνται λίγο ή καθόλου καί είναι κλεισμένα σέ στάβλο ή μικρό paddock. Αυτά τά άλογα δέν μπορούν νά απομακρύνουν τά βρώμικα υλικά πού συλλέγονται στό πέλμα τους.
Προδιαθέτοντες παράγοντες
οπλή πού έχει ΣΧ
  1. Ανώμαλη ανάπτυξη οπλής.
  2. Ανεπαρκής εξονυχισμός καί πετάλωση.
  3. Πτωχή διατροφή.
  4. Λίγη ή καθόλου άσκηση.
  5. Χρόνια προβλήματα χωλότητος.
  6. Κακή κυκλοφορία τής χελιδόνος.
Αλογα μέ βαθειές αύλακες μεταξύ τών πλευρών τής χελιδόνος καί τών πτερνών (σύνηθες σέ μεγαλόσωμες φυλές)  ή στενοπτερνία  φαίνεται νά έχουν προδιάθεση στήν εμφάνιση σήψης.
Κλινικά συμπτώματα-διάγνωση
Τό χαρακτηριστικό τής ΣΧ είναι η παρουσία παχύρευστου , μαύρου καί δύσοσμου υλικού στήν κεντρική αύλακα καί τίς αύλακες στά πλάγια τής χελιδώνας. Εάν η ΣΧ είναι σέ προχωρημένο στάδιο συνοδεύεται μέ χωλότητα. 
Πρόληψη
Η ΣΧ μπορεί νά εμφανιστεί ακόμα καί εάν τό περιβάλλον πού ζεί τό άλογο είναι καθαρό. Ο καθημερινός καθαρισμός τής οπλής είναι απαραίτητος γιά τήν πρόληψη. Η συστηματική άσκηση τού αλόγου είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος  πρόληψης.
Υπάρχουν πολλά προιόντα στό εμπόριο γιά τήν θεραπεία τής ΣΧ, σημαντικός όμως είναι ο εντοπισμός τής αιτίας.
Ειδικά στά προχωρημένα στάδια τής πάθησης είναι απαραίτητη η βοήθεια τού ιππιάτρου.
Υγιής οπλήΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου