Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ

Ο ευνουχισμός είναι η χειρουργική αφαίρεση τών όρχεων. Συνήθως γίνεται πρίν τήν ηλικία τών 24 μηνών καί σκοπό έχει νά προλάβει στό άλογο τήν συμπεριφορά τού επιβήτορα. Κάθε πώλος μεγαλύτερος τών 9 μηνών δέν πρέπει νά είναι μαζί μέ φοράδες διότι μπορεί νά τίς γονιμοποιήσει. Η περίοδος πού γίνονται οι ευνουχισμοί είναι συνήθως τούς κρύους μήνες πού δέν υπάρχουν μύγες.
Φυσιολογικά στά πουλάρια οι όρχεις είναι εμφανείς καί ψηλαφούνται τήν στιγμή τής γέννησής τους. Σέ ορισμένα δέν είναι εμφανείς αλλά είναι μέσα στόν βουβωνικό πόρο.Εάν μέχρι τήν ηλικία τών 2 ετών δέν έχουν κατέβει από τόν βουβωνικό πόρο στό όσχεο ουτως ώστε νά είναι εμφανείς,τά άλογα αυτά λέγονται κρυπτόρχιδες καί η επέμβαση τού ευνουχισμού είναι δυσκολώτερη καί εξαρτάται από τήν κρίση τού θεράποντος κτηνιάτρου εάν θά κάνει τήν εγχείρηση στόν χώρο πού μένει τό άλογο.  Γιά τόν λόγο αυτό η διάγνωση τής κρυπτορχιδίας πρέπει νά γίνεται από κτηνίατρο πρίν αην εγχείρηση.
Πρίν τόν ευνουχισμό τό πουλαρι πρέπει νά είναι συνηθισμένο στήν ρυταγώγηση καί τόν συραγωγέα.
Συνιστάται ο εμβολιασμός εναντι τού τετάνου πρίν τήν εγχείρηση. Μετά τήν εγχείρηση τό άλογο χρειάζεται καθημερινή φροντίδα γιά 2 εβδομάδες.
Η επέμβαση γίνεται μέ 2 τρόπους.  Ο πρώτος γίνεται μέ ηρέμηση καί τοπική αναισθησία καί τό άλογο σέ όρθια στάση.  Ο δεύτερος γίνεται μέ γενική αναισθησία σύντομης χρονικής διάρκειας καί τό άλογο ξαπλωμένο.
Στή δεύτερη περίπτωση πού εγώ προτιμώ (είναι πιό ασφαλής κατά τήν γνώμη μου), σέ 15 λεπτά μετά τό πέρας τής επέμβασης τό άλογο ξυπνάει καί στηρίζεται στό στέρνο του καί μετά από 10 έως 20 λεπτά σηκώνεται όρθιο.


Φροντίδα μετά τήν εγχείρηση

Τίς πρώτες 24 ώρες κρατάμε τό άλογο σέ ησυχία στόν στάβλο του. Τίς επόμενες 3 ημέρες χρείαζεται περπάτημα μέ ρυταγώγηση γιά 15 λεπτά 2 φορές τήν ημέρα. Τίς επόμενες 10 ημέρες χρειάζεται συραγωγέας γιά 15 λεπτά μέ βήμα trot 2 φορές τήν ημέρα.  Οι πληγές καθαρίζονται όταν επιστρέφει τό άλογο από τήν άσκηση κατά τίς οδηγίες τού κτηνιάτρου.


Πιθανές παρενέργειες

1. Αιμορραγία : Υπερβολική αιμορραγία μετά τόν ευνουχισμό συμβαίνει σέ άλογα πού έχουν πρόβλημα μέ τήν πήξη τού αίματος ή έχουν μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Επίσης μπορεί νά συμβεί λόγω λάθους τεχνικής.

2. Βουβωνοκήλη: Σέ κάποια άλογα ο βουβωνικός πόρος είναι ευρύτερος καί σέ αυτήν τήν περίπτωση μετά τήν αφαίρεση τών όρχεων μπορεί νά περάσουν από αυτόν έντερο ή καί περιτόναιο. Αν καί η παρενέργεια αυτή είναι σπάνια,εάν συμβει απειλείται άμεσα η ζωή τού αλόγου. Παρόλα αυτά υπάρχουν ενέργειες πού ελαχιστοποιούν αυτήν τήν πιθανότητα.

3. Μόλυνση: Οι χειρουργικές τομές δέν ράβονται αλλά κλείνουν κατά δεύτερο σκοπό δηλαδή από μέσα πρός τά έξω. Εάν η τομή κλείσει ενωρίτερα μπορεί νά δημιουργηθεί μόλυνση η οποία προκαλεί μεγάλο καί επώδυνο οίδημα στήν περιοχή τού οσχέου πού συνοδεύεται από υψηλό πυρετό καί ανορεξία. Αυτό μπορεί νά συμβεί στίς 2 μέ 10 ημέρες μετά τήν εγχείρηση καί προλαμβάνεται μέ τήν σωστή τεχνική στήν επέμβαση καί τήν επιμελή φροντίδα μετά από τόν ιδιοκτήτη.

4. Εγκυμοσύνη: Τό πρόσφατα εκτομημένο άλογο μπορεί νά γονιμοποιήσει φοράδα γιά κάποιες ημέρες μετά τήν εγχείρηση. Γιαυτόν τόν λόγο πρέπει νά είνα χωριστά από φοράδες γιά 30 ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου