Συνολικές προβολές σελίδας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συρραφή τραύματος
Ο βοηθός μου

Ανάταξη κατάγματος κάτω γνάθου


Σταθεροποίηση ρωγμής οπλής

Τοποθέτηση γύψινου επιδέσμου