Συνολικές προβολές σελίδας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συρραφή τραύματος

Ανάταξη κατάγματος κάτω γνάθου


Σταθεροποίηση ρωγμής οπλής

Τοποθέτηση γύψινου επιδέσμου